Spring naar inhoud
  • weizigt

    Dordt aan Zet

Dordt aan Zet

Welkom op de site van Dordt aan Zet. Hier vind je informatie over participatie en over de mogelijkheden van web.
Contact? Mail naar de redactie.
Home Nieuws en publicaties Participatie nieuws

Lokale democratie versterken - 16 november 2018

Dag van de Lokale Democratie

Het Rijk wil maatregelen om de lokale democratie te versterken. "Door verschillende vormen van democratie, moeten meer mensen, betere mogelijkheden krijgen om mee te doen", schrijft de VNG daarover op hun website. Op de dag van de Lokale Democratie in november is het startsein.

Maatregelen zijn er rond het bouwen van aardgasvrije woningen; hoe kunnen bewoners mee-besluiten over hoe dit vorm krijgt in hun wijk?  
Ook wil het kabinet het aantal gemeenten verdubbelen dat met Right to Challenge werkt. Bewoners kunnen dan taken van gemeenten overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan.
In het najaar starten ook tien experimenten waarbij inwoners exploitatie en beheer van vastgoed overnemen. De inzet van digitale participatievormen moet ervoor zorgen dat bewoners op een laagdrempelige manier meer invloed kunnen uitoefenen op beleids- en besluitvorming. 

Amersfoort, 16 november

Op de Dag van de Lokale Democratie op 16 november 2018 wordt vanuit het nieuwe samenwerkingsprogramma met de VNG, beroeps- en belangenverenigingen, kennisorganisaties, politieke partijen en expertisecentra het startsein gegeven voor de concrete projecten die de komende jaren worden uitgevoerd. Voor het programma is 11 miljoen euro beschikbaar. 

Meer weten?

Zie ook de informatie op www.lokale-democratie.nl/democratie-actie.


Lees hier de kamerbrief van minister Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer over het plan van aanpak voor de versterking van de lokale democratie en bestuur.


dag van de okale democratie amersfoort 2018