Spring naar inhoud
  • weizigt

    Dordt aan Zet

Dordt aan Zet

Welkom op de site van Dordt aan Zet. Hier vind je informatie over participatie en over de mogelijkheden van web.
Contact? Mail naar de redactie.
Home Nieuws en publicaties Nieuwsarchief Omgevingswet en participatie: gelijk speelveld

Omgevingswet en participatie: gelijk speelveld

omgevingswet

   
Hoe kunnen initiatiefnemers en overheid goed samenwerken? Hoe past de Omgevingswet daarin? Op de site aandeslagmetdeomgevingswet.nl en in de uitgave Overheidsparticipatie en Omgevingswet (maart 2018) veel meer daarover.

Dat is een uitgave van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet, waarin de opbrengst staat van het leertraject van  Democratic Challenge. Het programma is een samenwerking tussen IPO, VNG, UvW en het Rijk.
In het nawoord: "Vanuit de overtuiging dat particuliere initiatieven essentieel zijn voor de kwaliteit en vooral voor de volhoudbaarheid van veel ruimtelijke opgaven op lokaal niveau, roept de analyse van de praktijken in deze publicatie de vraag op of de Omgevingswet hierbij gaat helpen.
De hoge verwachtingen hierover vragen om tempering. De wet is geen tovermiddel om bestaande routines plotseling te veranderen. Alle partijen moeten hard werken om toe te werken naar een gelijk speelveld voor particulieren, overheden en ondernemers. Niet als doel op zich maar als middel voor meer ruimtelijk geluk. De Omgevingswet is bovenal een krachtige legitimatie van democratische vernieuwing."


Spiegelen

In de vorm van spiegelpunten – 10 voor overheden en 10 voor initiatiefnemers – kan iedereen die dat wil, leren van een jaar experimenteren met nieuwe werkvormen.

En dat valt nog niet mee. De Omgevingswet stimuleert burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties om zelf met initiatieven te komen. De overheid moet daarbij ondersteunen: van ‘nee tenzij’ naar ‘ja mits’.

Meer weten?

Op de site van Democratic Challenge meer over de aanloop afgelopen jaar en enkele experimenten.


De site aandeslagmetdeomgevingswet.nl veel meer over de Omgevingswet, de thema's daarin, de instrumenten in die wet en voorbeelden hoe aan de slag te gaan.


De uitgave PDF-bestandOverheidsparticipatie en Omgevingswet (552 kB) is hier te vinden in PDF.