Spring naar inhoud
  • weizigt

    Dordt aan Zet

Dordt aan Zet

Welkom op de site van Dordt aan Zet. Hier vind je informatie over participatie en over de mogelijkheden van web.
Contact? Mail naar de redactie.
Home Nieuws en publicaties Nieuwsarchief Van gas los? Met bewoners..?

Van gas los? Met bewoners..?

naar site Platform31

“In feite gaat het over de vraag ‘wat ga ik aan mijn huis doen zonder dat ik weet wat in mijn omgeving door een ander wordt gedaan?"


"Zonder de actieve participatie van burgers is er geen warmtetransitie mogelijk. Willen we een CO2-neutrale en aardgasvrije samenleving hebben anno 2050, dan moeten zij ook on board zijn en hun gedrag en woon- en leefomgeving aanpassen", schrijft Platform31 op hun site.

Anne Heeger en Saskia Buitelaar (Platform31) schreven "Van het gas af in samenspraak met de bewoner". In dat essay, onderdeel van het onderzoek naar de rol van de burger in de transitie naar aardgasvrije wijken, raadplegen de schrijvers hun Begeleidingscommissie en duiken zij in de wetenschappelijke literatuur. : "Het vormt de opmaat naar een antwoord op de vraag: Hoe kijken betrokken partijen in aardgasvrijpilots aan tegen maatschappelijk eigenaarschap in relatie tot de  energietransitie? En wat betekent dat voor de keuzes die zij maken over het moment en de manier waarop burgers worden betrokken bij de warmtetransitie?"


In het volgende deel willen Heeger en Buitelaar laten zien waar en hoe lokale beleidsmedewerkers, raadsleden, professionals én bewoners zelf positie kiezen: "Dit leidt tot successen en spanningen in het proces van de warmtetransitie en een invultool voor gemeenten die hiermee aan de slag gaan."


Meer weten?

Informatie is te vinden op de site van het LPB.

Op die pagina kun je ook de uitgave downloaden.